Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ГБС-Варна АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Варна, Западна промишлена зона, Ул.“Райко Даскалов“ №53

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://gbs-varna.com/

“ГБС ВАРНА” АД е специализирано в изграждането на обществени, жилищни и производствени сгради на територията на Североизточна България и Черноморието, както и по цялата територия на Република България.

“ГБС ВАРНА” АД притежава всички необходими ресурси за пълен инженеринг: проектиране, строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експоатация и гаранционно обслужване на обектите, съгласно Нормативната уредба и изискванията на Инвеститора.
Дружеството разполага с добри специалисти по всички строителни специалности, както и квалифициран ръководен състав.

Добрата организация, дългогодишния опит, завишените изисквания и контрол, прилагането на Системата за управление на качеството са в основата за постигане на високо качество и кратки срокове за завършване и предаване на обектите, което прави “ГБС-Варна”АД надежден и коректен бизнес партньор.