Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Булгарконтрола АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: София 1505, бул. Ситняково 23, етаж 2

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.bulgarkontrola.bg

"Булгapконтрола" е международно призната организация в областите на оценяване на съответствието и стоковия контрол на широка гама от продукти, включително на оръжие, боеприпаси и стоки с възможна двойна употреба, а като агент за аварийни огледи на карго и имущества обслужва български и международни застрахователи, включително и за уреждане на застрахователни претенции. Дружеството е кореспондент на водещите световни P&I (Protection & Indemnity) застрахователи.
Централният офис е в гр. София с развита мрежа от регионални клонове в цялата страна, химическа лаборатория в Пловдив (за изпитване на храни и напитки) и специализирана акредитирана лаборатория за изпитване на горива и петролни продукти в София.