Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Алфа Агенти България ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Недвижими имоти

Седалище на организацията: гр. Варна, пл. Отец Паисий №11

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://alfaagents.bg/

Алфа Агенти България: Недвижими имоти Варна. Продажба на едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, къщи, офиси, търговски площи.