Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Соло Кепитъл ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.solohr.biz/about.html

Solo Polygraph и Solo Human Resources Consulting, които са запазени марки на Тихомир Тодоров, предоставени от него на "Соло Кепитъл" ЕООД (Solo Capital Ltd.).

Solo Polygraph е създадена, за да подпомага държавата и бизнеса в подбора, проверката на персонал, борбата с корупцията и престъпността.

Solo Human Resources Consulting е национално утвърдена марка за професионални услуги в областта на човешките ресурси за публични и частни клиенти. Прилагат се международни методики, съчетани с уникалния опит на регионално и национално ниво. Централният ни офис се намира в град Стара Загора, в центъра на България. Това ни дава възможност да сме на разположение на нашите клиенти във всяка една точка на страната. Вече над 13 години ние работим в полза на нашите клиенти, български и чуждестранни инвеститори, за оптимизиране и развитие на техния бизнес чрез система за определяне на движещите фактори и ограничения за него, както и за определяне най-оптималния начин за инвестиране. Ние осигуряваме цялостен подход за решаването на проблемите на нашите клиенти с всеобхватни решения: от проектирането до внедряването. Нашите експерти вземат под внимание специфичните потребности и въпроси в контекста на реалните глобални възможности