Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Дигитал принт ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Дигитален и офсетов печат

Седалище на организацията: Варна, ул. Прилеп № 173

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://billboard.bg/index.html

Компанията е една от първите, стартирала през 1993 година като Студио за предпечат и експонация на филми. През 2001 разширява своята дейност, като навлиза в широкоформатния дигитален печат. Същата година прави и първата си решаваща инвестиция в ново оборудване, закупувайки висококачествени машини с марката "Vutek" от водещия американски производител.