Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Пикадили АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Търговия

Седалище на организацията: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” № 30-32, ет. 2

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.piccadilly.bg/bg/

Пикадили е верига супермаркети с 20-годишна история.

Първият магазин Пикадили – Пикадили Чаталджа, е открит през 1995 г. във Варна. Следват магазините Пикадили Младост и Център, отново във Варна. През 2003 г. Пикадили стартира една от първите клиентски лоялни програми в България – „Пикадили клуб“. През месец май 2006 г. компанията открива и своя първи магазин в София – в Сити Център София, а само месец по-късно и магазин Пикадили Mall of Sofia. Пикадили разполага с 13 обекта в София и Варна от които 7 супермаркета Пикадили и 6 обекта за ежедневно пазаруване с марката „Пикадили Daily”.