Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Еко клийн БГ ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Услуги

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://

Фирмата създадена от млад екип, чиято мисия е чистотата. Приоритет е качествената, бърза услуга, доволният клиент, както и развитието и иновациите в почистването на професионално ниво. Ние се специализираме в в професионално почистване и поддръжка на апартаменти, офиси, хотели, търговски обекти, производства и др. Ще се заемем и с поддържането на вашия дом или офис!