Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Трансстрой - Варна АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Строителството

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.transstroy-varna.bg/

Предприятието е водещ изпълнител в България на всички видове морски и речни пристанища, с прилежащите им сгради, кранова механизация, електрозахранване и други инженерни комуникации. Дружеството е изградило корабостроителни и кораборемонтни заводи, сухи докови камери, морски фериботен комплекс, защита на черноморския бряг от абразия, като са построени над 160 броя буни, брегозащитни стени, подводни вълноломи, пясъчни плажове и др.
Трансстрой Варна АД изпълнява и редица обекти от железопътното строителство: изграждане и удвояване на железопътни линии и електрификацията им, строеж на пътнически и разпределителни гари, ремонт на железния път и др.