Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ДП Строителство и възстановяване, строително поделение - Варна

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Транспортно строителство и възстановяване

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/menu/bg/

Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" има многогодишни традиции и богат опит в транспортното строителство у нас от страна на Войските на Министерство на транспорта, на които ДП "ТСВ" е правоприемник.

Отличаваме се със съвременна организация на управление и работа, висококвалифициран личен състав, широко прилагане на нови технологии.