Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЛОГОС ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: гр. Варна, бул. "Мария Луиза" 4

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.logos.bg/

ЛОГОС е водеща българска агенция за недвижими имоти. Създадена е през 1992 г. в гр. Варна от инж. Таня Антонова.
ЛОГОС притежава лиценз №45/1996 на Браншовата лицензионна комисия на НСНИ.
ЛОГОС е един от учредителите на FIABCI-България и е активен участник в асоциативния живот на професионалистите, участници на пазара на недвижими имоти.
ЛОГОС е член на:

  • НСНИ - Национално сдружение недвижими имоти
  • NAR - Американска национална асоциация на посредниците с недвижими имоти
  • CEREAN - Централноевропейска мрежа на асоциациите за недвижима собственост
  • FIABCI - Международна федерация за недвижими имоти


ЛОГОС работи основно с недвижими имоти по Българското Черноморие. При проявен интерес от страна на клиенти към имоти в други райони, осигурява необходимата информация и професионално обслужване чрез своите партньори в страната.