Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Астрал Холидейз Интернешънъл АД

Правен статут на организацията: Едноличен търговец (ЕТ)

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.astralholidays.bg/

АСТРАЛ Холидейз е регистриран туроператор и агент No PK-01-7180, основан на 13 Септември 1995 г. Водещ туроператор в България с мрежа от 19 офиса в страната и екип от над 200 квалифицирани специалисти. АСТРАЛ Холидейз е пълноправен член на IATA с 2 IATA локации в страната и сертифицирана по ISO 9001: 2008 от TÜV. Официален представител на BCD Travel и Thomas Cook Group за България.