Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ойрошпед АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: 1592 София, бул. Христофор Колумб 56

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

    Уебсайт: http://www.eurosped.bg/

    ОЙРОШПЕД AД e първото дружество в България след 1990 година за услуги в областта на спедицията, транспорта и логистиката. От 2010 година компанията предлага и куриерски услуги в страната и чужбина.

    В сътрудничество с над 500 партньора в Европа и света, осигуряваме гъвкава логистична мрежа за превоз на комплектни и групажни пратки до всяка точка на земното кълбо.

    Компанията разполага с добре развита материална база – модерен логистичен терминал в района на Аерогара София с 12 500 кв.м. покрита складова площ с над 9000 палетни места, филиали и складови бази в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Лясковец.

    Предлагането на транспортно-логистични услуги се извършва от няколко дъщерни дружества, които работят интегрирано в рамките на ОЙРОШПЕД Груп.