Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Дивас Арт ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Услуги

Седалище на организацията: гр. Варна, ул. "Петра" №6

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: -

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://

Фейсбук страница: www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94/106847009414462

„Дивас Арт” ЕООД е брокерска фирма, предлагаща всички видове застраховки и застрахователни услуги.

Посредническата дейност на фирмата се изразява в това да оказва съдействие при подготовката, слючването и изпълнението на застрахователните договори между застрахователя и застрахования.

Застрахователните продукти, които предлага „Дивас Арт” ЕООД, са следните:

  1. Автокаско и ГО на МПС
  2. Имущество на ЮЛ и ФЛ
  3. Злополуки
  4. Медицински застраховки Асистънс
  5. Отговорности
  6. Карго
  7. Застраховки Живот