Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Поликонтакт ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Варна 9002, ул. “Македония” №2

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

    Уебсайт: http://www.polycontact.com/bg/

    “Поликонтакт” е първата организация в България за консултации, обучение и професионална реализация. Основана е в началото на 1993 год. и се развива като национален център чрез първата франчайзингова система в страната. Услугите, които предлагаме са ориентирани както към работодателите, които ценят своя персонал така и към хората, търсещи професионална реализация.

    Влизайки в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации от Европа и САЩ, от края на 1996 г. „Поликонтакт“ подготвя и реализира и международни младежки програми за културен, социален и езиков обмен между България и двата континента. Целта ни бе да създадем условия и възможност на младите хора за усъвършенстване на езиковите им познания, разширяване на житейския им и професионален мироглед, и обмяна на опит, икономическа и социална култура.

    С дългогодишен опит зад гърба си и високо-квалифициран екип от професионалисти ние се изправяме пред вас, не за да ви обещаваме красиви, но невъзможни неща, а за да ви информираме и предложим адекватни на вашите желания решения. Тук не е място за фалшива реклама, а за гаранция и отговорност, която ние можем да си позволим да поемем. Всъщност, нашата работа се простира доста по-далеч. Познавайки всеки детайл от този многократно извървяван път, ние не ви обещаваме, че по него не може да има камъчета, а ви гарантираме, че те могат да бъдат отстранени както и, че ако можем да ви ги спестим вие дори няма да ги забележите.

    Не на последно място всеки клиент за нас има своята индивидуалност и нашият кодекс изисква персонално внимание и отношение. Уважението и достойнството са стандарт, който е застъпен не само в екипните ни взаимоотношения, но и са водещи в работата ни с вас.