Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Джоб Траст Кариер ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Kalamaria 55131 Thessaloniki

Държава: Greece

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

    Уебсайт: http://www.jobtrust.gr/bg

    Job Trust е консултантска фирма за подбор на персонал, със седалище гр. Солун (Гърция), специализирана в намирането, интервюирането и обучение на персонал за хотели и фирми.
    Целта ни е да бъдем възможно най-полезни и гъвкави, за да посрещнем нуждите на клиентите и кандидатите отнасяйки се към всеки един поотделно и с уважение.
    По този начин клиентът може да се възползва от едно икономически изгодно решение за наемане , а Кандидатите - безплатни консултации и желано работно място.
    За всяка фирма/ организация работната сила е най-важния фактор за успех. Ние набираме и обучаваме служители, които ще работят и ще дадат качествен резултат, във всяка по света и в същото време, успешно ще представят нашата компания на световния пазар.