Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Едивес ЕООД

Правен статут на организацията: Едноличен търговец (ЕТ)

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Финанси и банково дело

Седалище на организацията: Варна, ул. Осми Приморски полк 99

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

    Уебсайт: https://www.facebook.com/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%95%D0%9E%D0%9E%D0%94-895573943889782/