Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Стади Про България ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  Уебсайт: http://www.studypro.bg

  Мисията на Study Pro

  Нашата мисия е да осигурим реални възможности за кандидати от цял свят, които имат желание да подобрят кариерното си развитие посредством качествено образование в Австралия. Предлагаме приложими съвети и възможности за хора, желаещи да постигнат успех чрез нашите полезни напътствия и подкрепа. Австралия предлага дългосрочни възможности за всеки. Нашата мисия е да осъществим контакт с Вас, за да Ви помогнем да осигурите бъдещето си в Австралия чрез имиграционните програми на Австралийското правителство. Гордеем се, че успяваме да осигурим професионална и полезна подкрепа за всички наши клиенти.

  Нашите услуги включват:

  • Съвети за получаване на образование
  • Избор на курс
  • Избор на университет
  • Оферти и кандидатстване в университети/колежи
  • Съдействие при кандидатстване за виза
  • Съдействие при кандидатстване за стипендии
  • Съдействие преди заминаване и след пристигане
  • Помощ на летището
  • Настаняване
  • Съвети за търсене на почасова работа
  • Курсове по английски език
  • Кандидатстване за прием в учебно заведение и входящи тестове по английски език
  • Съдействие за имиграция
  • Имиграция на квалифицирани кадри
  • Работни визи