Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Планекс ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Строителство

Седалище на организацията: гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №21

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: -

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://www.planex.bg/

Планекс е основана през 1990 г. и е изцяло частна компания. През периода 1990-2000 година разширява дейността си като инвестира в допълнителни дейности и производства, свързани с оптимизацията на строителния процес. Между 2000 – 2010 година развива мащабни собствени инвестиционни проекти на територията на българското Черноморие и София. Създава се холдингова структура, формират се управленски екипи за изпълнение на големи проекти, усъвършенства се строителния мениджмънт до нивото на големите европейски компании. Компанията натрупва опит и професионална репутация, технологични и организационни възможности и финансова стабилност. От 2007 г насам Планекс е сред петте най-добри български компании в областта на високото строителство.

 

Планекс притежава следните лицензи и сертификати:

• Сертификат на система за управление съгласно EN ISO 9001:2008, издаден от TUV NORD Cert GmbH, валиден до 03.08.2016; 

• Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007, издаден от TUV NORD Cert GmbH, валиден до 03.08.2016; 

• Сертификат на система за управление съгласно EN ISO 14001:2004, издаден от TUV NORD Cert GmbH, валиден до 03.08.2016; 

• Сертификат на система за управление съгласно SA 8000:2008, издаден от TUV NORD Cert GmbH, валиден до 27.05.2016;

 

Дейностите на компанията са свързани с:

  1. Строителство в България
  2. Строителство в чужбина
  3. Инвестиции и продажби