Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Интерсервиз Узунови АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Варна бул. Вл.Варненчик №186

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  Уебсайт: http://www.isu.bg/main.aspx?f=87&&lang=bg

  Компанията “Интерсервиз Узунови” АД е основана във Варна през 1990 г. като “Интерсервиз Узунов” ЕТ и се трансформира в акционерно дружество през октомври 2000 г., с изпълнителен директор и главен акционер -г-н Красимир Узунов. Скоро след трансформацията на компанията, основните дейности, с които се занимава се разделят и се създават няколко дъщерни фирми, които са управлявани от изпълнителните директори и от борда на директорите на “Интерсервиз Узунови” АД заедно с г-н Узунов. Останалите акционери в компанията са членове на семейство Узунови, които също участват в управлението на основната компания и на дъщерните фирми.

  Основните дейности на фирмата включват:

  внос и дистрибуция на аудио/видео продукти чрез официалното и изключително предтсавителство на Шарп за България;
  внос и дистрибуция на електродомакински уреди и аксесоари чрез официалното и изключително предтсавителство на Фагор, Едеса, Суперсер;
  внос, дистрибуция и монтаж на мебели и аксесоари за домове, офиси, хотели и обществени сгради;
  комплексно обзавеждане на хотели;
  внос, дистрибуция и монтаж на строителни материали и компоненти;
  мениджмънт на проекти включващи търговски центрове и паркове, жилищни комплекси, вилни селища, обществени сгради и хотели;
  сервиз и поддръжка на електронна и офис техника и продукти;
  производство, преработка, дистрибуция и експорт на зеленчуци и плодове;