Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Явлена - Варна ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Услуги в сферата на недвижимите имоти и оценителска дейност

Седалище на организацията: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" №9

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: 150

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

 • менторство на студенти при организация на студентски стажове
 • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
 • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
 • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.yavlena.com/

"Явлена" е една от първите и най-значими агенции за недвижими имоти в България. Основана през 1992 г., "Явлена" е изцяло българска компания и фокусът й е българският пазар на недвижими имоти. С изградената си национална клонова мрежа компанията обслужва своите клиенти на територията на цялата страна.

"Явлена" предлага пълен спектър от посреднически услуги. За компанията работят над 150 професионалисти, които се грижат за качеството на предоставената услуга-резултат от дългогодишен опит и установени традиции.

Реалторски услуги:

 1. Покупко-Продажби
 2. Наемане и Отдаване под наем
 3. Проучване на имоти и защита на купувача
 4. Преговори и договаряне на най-изгодни условия за сделка
 5. Всеобхватна реклама
 6. Юридически консултации и обслужване на сделки

Лицензирана оценителска дейност:

 1. Оценки на всички видове недвижими имоти
 2. Оценяване на предприятия
 3. Физибилити проучвания
 4. Консултантски услуги
 5. Експертни мнения
 6. Пазарни проучвания
 7. Анализи и прогнози
 8. Кредитни консултации