Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Таксбек ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Financial Services

Седалище на организацията: Варна 9000, ул. Бачо Киро 1 , ет. 8

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: 300

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://www.taxback.com/bg/

Taxback.com гарантира, че ще положи всички усилия да организира възстановяването на всички полагаеми се данъци на хора, работили в някоя от страните, рекламирани от www.taxback.com


Taxback.com ще организира възстановяването на максималната възможна сума, като се позовава на информацията и документите, предоставени от клиента и съгласувани с неговите законови права и задължения според данъчното законодателство на страната, от която се изисква възстановявянето на данъци.


В случай на промяна в действащия данъчен закон на страната, от която се изисква възстановяването на данъци, или в тълкуването и прилагането на правилата и законите от данъчните власти на тази страна, taxback.com ще изпълни своето задължение да възстанови данъците доколкото законът позволява това. Решението за точната сума на всеки възстановен или дължим данък зависи от съответните данъчни власти. .


Тaxback.com ще предостави възстановения данък възможно най – бързо в зависимост от това, кога са предоставени всички документи от клиента и колко бързо e обработенo заявлението, изпратенo до съответните данъчни служби.