Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

РОМЕЛ ЛАНД ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Продажба на недвижими имоти

Седалище на организацията: Варна

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ..

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)

Уебсайт: http://www.romel-bg.com/page.php?id=1

"Ромел ЕООД" с офиси във Варна, София, Враца и Елена е агенция за недвижими имоти, която има за цел да Ви помогне да реализирате вашата оферта, както и да намерите подходящата за вас оферта. Ние сме готови да Ви помогнем да изградите ясна представа за това което търсите, както и да направим невъзможното, за да останете доволни. Ние сме хора, поддържащи контакти с голям брой продавачи и купувачи на недвижими имоти, някои от които вече са се убедили в качествата на агенция "Ромел ЕООД"