Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Терем - Овеч ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Монтажни и демонтажни дейности

Седалище на организацията: Провадия

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ..

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://provadia.terem.bg/

ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД разполага с:
12 дка покрити производствени площи за извършване на:
демонтажно-монтажни операции включително и на крупно габаритни агрегати, възли и детайли;
Възможност за разкрояване, щанцоване, студено огъване, рязане, заваряване, обезмасляване и лакобояджийски дейности на ламарини от черни и цветни метали до 4000 мм;
Възможност за измиване, изваряване, почистване, дефектация и сортиране на агрегати възли и детайли.
Комплексно оборудване – преси, абканти, ножици, шаблони и др. за производство на фургони, контейнери, павилиони, преносими жилища и др.
Комплексно оборудване за обработка на метали чрез снемане на стружка, зъбонарязване, закаляване и др. операции.
4 дка закрити складови площи за съхранение на резервни части, комплектовки, агрегати, общоразходни материали и ГСМ;
Навесен склад за съхранение на дървен материал, негови производни и други материали;
1 дка открит склад за съхранение на метали;
Комплексно оборудване за диагностика и основен ремонт на двигатели с вътрешно горене до 1000 к.с.;
Стендово оборудване за изпитване на предавателни кутии, главни предавания и други агрегати за бронетанкова, автотракторна и друга наземна техника;
Възможност за комплексно и регламентирано техническо обслужване на техниката след пробегови изпитания, като канали, естакади и други съоръжения, инструменти и екипировка;
Кранови съоръжения до 16 кN (тона) и максимална височина на повдигане 8 метра;