Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Е-Мотив БГ ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Информационни технологии

Седалище на организацията: гр. Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://e-motiveonline.com/

E-Motive is an experienced e-commerce solution provider specialised in helping brands to partner with online marketplaces. Our team brings over 12 years of multichannel experience.