Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Консентрикс Сървисиз България

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Услуги

Седалище на организацията: София

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: 100 000

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.concentrix.com

Concentrix, a wholly owned subsidiary of SYNNEX Corporation (NYSE: SNX), is a leading business services company. We focus on customer engagement and improving business outcomes for over 450 global clients across many continents. Our 100,000+ staff deliver technology-infused, omni-channel customer experience management, marketing optimization, digital, consulting, analytics and back office solutions in 40+ languages from 125+ delivery centers. We serve automotive; banking and financial services; insurance; healthcare; technology; consumer electronics; media and communications; retail and e-commerce; travel and transportation; and energy and public sector clients.