Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Шопметрикс Европа ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Информационни технологии

Седалище на организацията: Варна

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ..

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://www.shopmetrics.com/

Шопметрикс е международна организация с офиси в Северна Америка, Европа и Азия, в които работят над 100 инженери и специалисти.Фирмата разработва иновационни решения, работещи в областта на набора и анализа на данни и усъвършенстване на потребителското обслужване.