Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЖИДИМЕКС“ ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации, Счетоводно обслужване, консултации и оценки

Седалище на организацията: гр. Варна

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове

Уебсайт: http://