Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Стаматови - 2010 ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Производство на мебели

Седалище на организацията: Варна

Държава: България

Приблизителен брой заети в организацията лица на ОТД: ..

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://timberchamber.com/furniture/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-2010-%D0%BE%D0%BE%D0%B4