Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЦБА АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Търговия на дребно с бързооборотни стоки

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

    Уебсайт: https://www.cba.bg/

    Фейсбук страница: https://www.facebook.com/SupermarketCBA/

    CBA е най-голямата и прогресираща българска търговска верига в динамично развиващия се сектор на търговията с бързооборотни хранителни стоки. Фирмата притежава над 60 модерни търговски обекта. СВА покрива над петнадесет града – Варна, Добрич, Нови Пазар, Девня, Белослав, Тутракан, Балчик, Каварна, В. Търново, Габрово, Дряново, Русе, София и др. През последните 2 години веригата е открила над 2 000 работни места.