Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Фън Пойнт ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

 • менторство на студенти при постъпване на работа
 • менторство на студенти при организация на студентски стажове
 • менторство на студенти при посещения в практиката
 • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
 • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
 • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.funpoint.bg/

Какво предлага «Fun Point»

 • Професионално обучение, подготовка и работна среда;
 • Динамична работа с многонационална публика в представителни хотели;
 • Много добро заплащане, транспорт, настаняване и изхранване, работно облекло и коректни взаимоотношения ;
 • Възможност за квалификация и професионален растеж след 1-та година, при доказани успехи;
 • Ежемесечни фирмени тийм партита;
 • Добър опит в голяма интернационална структура;
 • Нужната подкрепа във всеки момент;
 • Много нови приятели и невероятни емоции.