Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Форос-национална компания за недвижими имоти ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Варна 9000, ул. „Ген. Столетов” 3, етаж 2, офис 6

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.foros.bg/

Създадена през 1993г., ФОРОС-НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е една от първите компании в България, опериращи в бизнеса с недвижими имоти.
Предлагаме на клиентите си най-високо качество услуги, като резултат от дългогодишния ни опит и установени традиции.

Концепцията ФОРОС е една от най-успешните в сферата на недвижимостите в България.