Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Флат Рок Технолъджи ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: 113 General Kolev str, Varna 9000

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.flatrocktech.com/

Flat Rock Technology is a privately owned web and software development company. It operates from two locations - London, UK and a Research & Development Centre in Varna, Bulgaria. Our structure allows us to respond thoroughly and quickly to our clients, and to utilise the best outsourcing location in Europe while at the same time being close to our customer base.