Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Сити Кеш ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: гр. София, ул. Славянска 29, ет. 7

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://citycash.bg/

СИТИ КЕШ ООД е небанкова финансова институция, която работи на територията на България от 2013г. Дружеството е регистрирано и вписано в Регистъра на финансовите институции на БНБ под рег. № BGР00316, както и като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на лични данни, с ид. № 382660.

Първият офис на СИТИ КЕШ бе открит в гр. София. Поради големият клиентски интерес последва разкриването на още пет офиса в столицата и във всички областни градове на южна България. Благодарение на уникалните продукти и професионалния подход още в рамките на първата година СИТИ КЕШ се доказа като най-бързо развиващата се компания в бранша, с покритие за периода в тридесет града на страната. В края на 2016г. вече има представителства в над 75 града на територията на цяла България.

Мисията на СИТИ КЕШ е, с продуктите CITYCASH WEEK, CITYCASH 2-WEEK, CITYCASH MONTH, CITYCASH КРЕДИТ ЗА ПЕНСИОНЕРИ, CITYCASH VIP, да дава възможност на клиентите да реализират всяка своя мечта, да финансират свой проект, да осъществят отдавна планираната, но отлагана почивка, да си осигурят по-добро образование или просто да подпомогнат текущо семейния бюджет. Услугата е отворена и към бизнес клиенти, особено към представителите на малкия и среден бизнес, за които е изключително важно да осигурят навреме необходимия паричен поток.