Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Си. Геертс Транспорт ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://corneelgeerts.eudriver.com/en

Си.Геертс транспорт ЕООД е част от белгийската Corneel Geerts транспортна компания с над 50 камиона, предлагащи транспорт във Франция, Италия, Германия, Швейцария и Англия. Компанията разполага с 3 бази в Белгия 1 в Словакия и 1 в България.