Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Сейлс Промоушънс ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: IDA Business &, Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://www.sales-promotions.com/

Established in 2009, Sales-Promotions is a leading global provider of end-to-end promotional management and fulfilment solutions. Our extensive range of services and unique software tools allows us to deliver the most comprehensive and sophisticated fulfilment service available.