Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Палад ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: Недвижими имоти

Седалище на организацията: гр. Варна бул. “Владислав Варненчик” № 8

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://palad.eu/

Лицензирана агенция за недвижими имоти ” ПАЛАД” е създадена през 1992 г. в гр. Варна. От 1993 г е активен член на пазара на недвижими имоти. Компанията предлага услуги в две основни направления:

1. Сделки с недвижими имоти – посредничество при сделки с недвижими имоти , анализ и управление на недвижими имоти

2. Изготвяне на експертни оценки за целите на кредитиране.

 

ПАЛАД е член на:

– Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ)

– Централно европейската мрежа за недвижима собственост (Cerean)

– Националната асоциация на реалторите в САЩ / NAR/

– Certified International Property Specialist (CIPS)

– FIABCI (Международна федерация за недвижими имоти)

– Камара на независимите оценители в България ( КНОБ )