Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Микроакаунт ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Варна 9009, ж.к. Победа, ул. Тодор Пенев №2

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://m-a.bg/

МикроАкаунт ЕООД е основана във Варна през 1992 г., когато въвежда на пазара един от първите продукти за цялостна автоматизация на счетоводната дейност.

През 1994 г. е разработена мрежова версия на продукта, работеща под DOS.
През 1998 г. стартира първата версия под Windows.
През 2009 г. МикроАкаунт се сертифицира по ISO 9001:2008 и успешно приключва прект по ОП “Конкурентоспособност”, проект към Националния иновационен фонд за Разработване на опитен образец на софтуер за автоматизиране на финансовия одит”.
През 2010 г. чрез своя дъщерна фирма разработва иновативен софтуерен продукт СИНТРАЛИНК. Разработването на продукта и първоначалната маркетингова дейност са съфинансирани от Оперативна програма „Конкурентноспособност“ и ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
През 2011 г. МикроАкаунт разработва специализиран софтуер за земеделие Агро Офис, като за 5 г. постига 30 % пазарен дял на територията на България и започва разпространение в Румъния.