Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Маг Комюникейшънс ЕАД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.mag.bg/

MAG Advertising е рекламна агенция създадена през 1994 г. Тя притежава 20 години опит в стратегически комуникации:
• Креативни концепции и решения
• Медия планиране и купуване
• Дигитални концепции и решения
• Пълно ПР обслужване
• Пълен набор от BTL услуги