Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Курортно строителство ООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Седалище на организацията: Варна, ул. Генерал Колев 92

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.kurortno.eu/

Kurortno Stroitelstvo Ltd was established as a civil angineering company in 1956 for the purpose to build the resort complexes Zlatni Piasaci and Druzhba and all other sites of major national importance on the territory of the city of Varna.