Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Космос Ейджънси ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Сектор, към който се отнася основният предмет на дейност на организацията: набиране и наемане на персонал за морски и речни кораби

Седалище на организацията: гр. Варна, ул. Петко Каравелов 6

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://cosmosagency.eu/

Космос Ейджънси ЕООД е създадена през 2010 като дъщерно дружество на Космос Шипинг, чиито отдел „Морски кадри” развива дейността по набиране и наемане на персонал за морски и речни кораби.

Компанията предлага работа на кораби за квалифицирани морски кадри, в съответствие с изискванията на международните морски и трудови конвенции и съгласно нуждите на нашите принципали, както и за флота, собственост на холдинга.

Като менинг агент ние проверяваме, обучаваме и селектираме кандидатите, следим медицинската годност, издаваме необходимите визи и самолетни билети. Компанията поддържа база данни от 8000 кандидата, следи тяхната готовност и валидността на документите, актуализира техния опит и контакти, за да отговори на всяка една заявка.