Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЗК Тодор Каблешков

Правен статут на организацията: Кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите

Седалище на организацията: село Каблешково, община Тервел, област Добрич

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОДОР КАБЛЕШКОВ е със седалище село Каблешково, община Тервел, област Добрич.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Занимава се с производство, преработка, съхранение и реализация на земеделска продукция върху арендувани /наети / земи.

ЗК Тодор Каблешков осъществява своята дейност на територията на село Каблешково, област Добрич, където се намират обработваните земи.

Притежава удостоверение № 1900 от 23.06.2005 година.

Разполага с квалифицирани служители и селскостопански работници, с богат опит в областта на селското стопанство, земеделието и растениевъдството.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТОДОР КАБЛЕШКОВ отглежда зърнени, житни, маслодайни и фуражни култури.

Произвежда пшеница, царевица, слънчоглед и рапица.

Кооперацията разполага със специализирана земеделска техника и прикачен инвентар, използвани за нуждите на зърнопроизводството.