Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЗК Каменна

Правен статут на организацията: Кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите

Седалище на организацията: Нова Камена, Тервел, Добрич

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://

Производство (Селскостопански продукти)