Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЕТ "Ренесанс - КПДТ - Кирил Жендов"

Правен статут на организацията: Едноличен търговец (ЕТ)

Седалище на организацията: с. Лозенец, област Добрич

Държава: България

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.agro-renesans.com/bg

ЕТ "Ренесанс КПДТ - Кирил Жендов" е семейна фирма, създадена през 1992 г. за обработка на земеделска земя. Започва с обработката на 430 ха земеделска земя. През 2005 г. обработва вече 2600 ха собствена, наета и арендована земеделска земя в община Крушари, област Добрич.