Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Ера България АД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://www.era.bg/

На 1 септември 2016 г. се навършват 10 години от подписване на договора, с който ЕРА България АД получава правата да представлява една от най-големите и успешни международни компании за недвижими имоти – ERA Real Estate!


Мрежата на ERA по света включва около 33 000 консултанта и приблизително 2 300 офиса в САЩ и 34 страни по света. ЕРА Европа е представена в 13 държави с над 1100 офиса и над 6 000 консултанта.


С близо 45-годишния опит на ERA в разработването на продукти и услуги, ориентирани към клиентите, ЕРА България ежедневно допринася за промяна на средата за правене на бизнес с недвижими имоти в България, стреми се да налага нови, по-високи професионални стандарти!


През своите първи 10 години, ЕРА България преболедува своите „детски болести“, преодоля успешно тежката международна финансова криза и днес е с 22 офиса в градовете София, Варна, Бургас, Поморие и Благоевград. Офиси, в които работят почтени и открити хора, с желание за успех, професионалисти, които имат високи цели, работят по правила и дават всичко от себе си за своите клиенти!