Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

ЕОС 2013 ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://cube.bg/

“ЕОС 2013” ЕООД /“EOS 2013 Ltd.”/ е фирма разработваща онлайн платформи за обучения приспособени според спецификите на отделните организации. Фирмата предлага и качествени онлайн обучения, разработени по индивидуална система от квалифицирани специалисти в съответната област.
Целата на фирмата е да предлага качествено обучение, предназначено за българи, което да е ефективно и максимално удобно според нуждите на потребителите.
МОЛ: Милена Георгиева
Адрес на фирмата: гр. Варна
Предмет на дейност: Проектиране, изработка, поддръжка, интеграция и експлоатация на интернет и софтуерни приложения, организиране и провеждане на езикови курсове и фирмено обучение, организиране и провеждане на дистанционно обучение, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Нашият опит в сектора на онлайн обучението обхваща следните области:
- Изграждане на система за управление на онлайн учебен процес;
- Създаване на системи за е-уроци за обучения и самообучения;
- Онлайн обучения на живо във виртуална класна стая.