Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Доорс България ЕООД

Правен статут на организацията: Дружество, регистрирано по Търговския закон

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: http://doors-bulgaria.com/

Ние сме фирма с дългогодишни традиции във вноса на врати на българския пазар. Предлагаме продукти с високо качество на конкурентни цени, което ни превръща в лидер на пазара за интериорни и входни врати в България.