Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Асоциация на българските лидери и предприемачи

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна
  • участие в учебния процес (участие в лекции, семинарни занятия, предоставяне на информация за студентски проекти и др.)

Уебсайт: https://www.ablebulgaria.org/bg/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ABLE.Bulgaria/?fref=ts

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора, които допринасят за развитието на средата около себе си, независимо къде се намират. Cрещнахме се по време на участието си в програмата “Младите лидери на България” (BYLP) и през 2011 г.

Решихме да основем неправителствена организация, която да послужи като платформа за нашите идеи и осъществяването на положителна промяна в България. От тогава с пропорционалното нарастване на членовете на организацията се увеличават и проектите ни, влиянието ни върху българското общество и успехите ни.