Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Варна

Правен статут на организацията: Сдружение

Седалище на организацията: гр. Варна, ул. "Хр. Самсаров" 3

Приблизителен брой членуващи организации: над 300

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://www.knsb-bg.org/index.php/rs-varna-2

Регионалният съвет във Варна е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в града и областта.

Основните функции на Регионалния съвет са да защитава синдикални интереси на своите членове и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

Регионалния съвет помога за изграждането на синдикални организации по месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен отделните синдикални организации и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите им да са представени на браншово и национално ниво.

Членовете на КНСБ в Регионалния съвет могат да получат безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

- Колективно трудово договаряне;
- Заплащане на труда;
- Безопасни и здравословни условия на труд;
- Заетост и безработица;
- Социално осигуряване и подпомагане;
- Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
- Организационно изграждане и развитие;
- Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.