Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

Асоциация на българските лидери и предприемачи

Повече информация тук

Асоциация на индустриалния капитал в България

Повече информация тук

Варненска туристическа камара

Повече информация тук

Варненска търговско-индустриална камара

Повече информация тук

Камара на независимите оценители в България

Повече информация тук

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - Варна

Повече информация тук

Стопанска камара - Варна

Повече информация тук