Икономически университет - Варна
UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса

...

Община Каварна

Основни предоставяни услуги: 9650 гр. Каварна, Община Каварна, Област Добрич, ул. "Добротица" 26

Направления на сътрудничество с ИУ – Варна:

  • менторство на студенти при постъпване на работа
  • менторство на студенти при организация на студентски стажове
  • менторство на студенти при посещения в практиката
  • организиране на съвместни събития с представители на ИУ – Варна (конференции, семинари, форуми и др.)
  • съвместни консултантски проекти с представители на ИУ – Варна

Уебсайт: http://www.kavarna.bg/index.php?do=5&lang=bg